Duyurular
Haberler

Amaç

Topluluğumuz,Üniversitemiz öğrencilerinin, edinecekleri meslekleri hayatlarının ileri dönemlerinde Yeryüzünün iyileştirilmesine yardımcı olmak için kullanacakları şekilde eğitm alması için kurulmuştur.

MİSYONUMUZ

Sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamak.

VİZYONUMUZ

Sağlık hakkında yönlendirmede öncü ve yetkin üniversite topluluğu.

İLKELERİMİZ

İhtiyaç Odaklılık: Yeryüzü Doktorları’nda kararların ve uygulamaların merkezinde ihtiyaç sahiplerine sunulacak hizmet vardır. Din, dil, ırk, cinsiyet, coğrafya ayrımı gözetmeksizin sunulacak hizmetin niteliği, niceliği ve sürdürülebilirliği gözetilir.

Yetkinlik: Yeryüzü Doktorları, sağlık yardımı faaliyetlerini, etkin ve verimli süreçlerle yürütür. Kaliteli hizmet sunar. Bu kapsamda, gerekli olan kurumsal yetkinlikleri kendinde barındırır ve sürekli geliştirir. Kendinde olmayan; özel bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren bir girişimde bulunmaz.

İnsani Değerlere Saygı: Yeryüzü Doktorları merhamet, samimiyet, tevazu, güven gibi yardım etmenin özünü oluşturan insani değerler ile hareket eder; farklı coğrafya ve milletlerin inançlarına, kültürlerine ve geleneklerine saygı gösterir.

Bağımsızlık: Yeryüzü Doktorları, iyiliğin yayılması için, ilan ettiği misyonu, ilkeleri ve planları doğrultusunda hareket eder. Faydalanıcılara daha iyi hizmet vermek için yaptığı işbirlikleri bu çerçevenin dışına çıkmaz.

Şeffaflık: Yeryüzü Doktorları, kendisine emanet edilen kaynaklarla ne yapıldığını açık şekilde sunar. Hizmetler, idari, mali ve hukuki açıdan, her zaman hesap verebilir şekilde yürütülür.

Faaliyetler

Yapmayı hedeflediğimiz faaliyetler Projeler,Etkinlikler başlıkları altında planlanıp,genel anlamda “iyilik”ve”sağlık”konularını tema edinecektir. Genel olarak proje adı altında yapılacak olanlar köylerimizde yapılan faaliyetler olacaktır. Etkinlik adı altında ise kongreler, seminerler , eğitimler, ziyaretler vb. faaliyetler olacaktır.